#TuyểnbaitotạiOSAKA ga BENTENCHOU 【弁天町駅】

BAITO OSAKAVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 6 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiOSAKA ga BENTENCHOU 【弁天町駅】
(Không mất phí giới thiệu) ※CHỈ TUYỂN NAM
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 13:15(hoặc 13:30) ~16:15 (ngày làm tự chọn, nghỉ thứ 7 chủ nhật và ngày lễ)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:大阪市港区弁天2丁目9番35号
Từ ga BENTENCHOU 【弁天町駅】 đi bộ 10 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiOSAKA ga BENTENCHOU 【弁天町駅】
(Không mất phí giới thiệu) ※CHỈ TUYỂN NAM
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 13:15(hoặc 13:30) ~16:15 (ngày làm tự chọn, nghỉ thứ 7 chủ nhật và ngày lễ)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:大阪市港区弁天2丁目9番35号
Từ ga BENTENCHOU 【弁天町駅】 đi bộ 10 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiOSAKA ga KYOBASHI (dành cho các bạn học sáng)

BAITO OSAKAVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 5 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiOSAKA ga KYOBASHI (dành cho các bạn học sáng)
(Không mất phí giới thiệu) ※Cần nộp my number
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
Nội dung công việc: Phụ bếp tại nhà ăn của công ty.
Lương: 960y/h
Giờ làm: sáng 13:00~16:00 (làm tuần 3 buổi lịch cố định tùy chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật yêu cầu bằng N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng. 
Địa chỉ:大阪市中央区城見2-2-72 KDDI大阪ビル11階
Từ ga 京橋駅(KYOBASHI) đi bộ 5 phút.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiOSAKA ga KYOBASHI (dành cho các bạn học sáng)
(Không mất phí giới thiệu) ※Cần nộp my number
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
Nội dung công việc: Phụ bếp tại nhà ăn của công ty.
Lương: 960y/h
Giờ làm: sáng 13:00~16:00 (làm tuần 3 buổi lịch cố định tùy chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật yêu cầu bằng N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng. 
Địa chỉ:大阪市中央区城見2-2-72 KDDI大阪ビル11階
Từ ga 京橋駅(KYOBASHI) đi bộ 5 phút.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiHIROSHIMAga 梅林 (BAIRIN)

BAITO KHÁCVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 4 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiHIROSHIMAga 梅林 (BAIRIN)
(Không mất phí giới thiệu)
⇒Giờ làm: 14:00~18:30 (ngày làm tự chọn tuần làm 3 buổi trở lên)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Lương: 880y/h(visa du học sinh). VIsa gia đình 830y/h (tuần làm 3-4 buổi lịch cố định tùy chọn).
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga 梅林 (BAIRIN) đi bộ 10 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại (nếu đi bằng buýt)
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiHIROSHIMAga 梅林 (BAIRIN)
(Không mất phí giới thiệu)
⇒Giờ làm: 14:00~18:30 (ngày làm tự chọn tuần làm 3 buổi trở lên)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Lương: 880y/h(visa du học sinh). VIsa gia đình 830y/h (tuần làm 3-4 buổi lịch cố định tùy chọn).
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga 梅林 (BAIRIN) đi bộ 10 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại (nếu đi bằng buýt)
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnBaitotạiNAGOYA , TOYOTASHI

BAITO NAGOYAVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 3 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnBaitotạiNAGOYA , TOYOTASHI
(Không mất phí giới thiệu) CẦN NỘP MY NUMBER
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:豊田市柿本町7-67-3
Từ ga TOMEI TOYOTA 東名豊田 đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Giờ làm: 15:30~19:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnBaitotạiNAGOYA , TOYOTASHI
(Không mất phí giới thiệu) CẦN NỘP MY NUMBER
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:豊田市柿本町7-67-3
Từ ga TOMEI TOYOTA 東名豊田 đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Giờ làm: 15:30~19:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA

BAITO KHÁCVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 5 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 15:00-20:00 (tuần làm 2-3 buổi lịch cố định tùy chọn trừ thứ 5 và chủ nhật)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市新生町5-37
Từ ga WAKAYAMA đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 15:00-20:00 (tuần làm 2-3 buổi lịch cố định tùy chọn trừ thứ 5 và chủ nhật)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市新生町5-37
Từ ga WAKAYAMA đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiOSAKA ga TAISHOU 【大正駅】

BAITO OSAKAVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 3 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiOSAKA ga TAISHOU 【大正駅】
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 15:00~20:00 (tuần làm 3-4 buổi, ngày làm tự chọn)
Nội dung công việc: phụ bếp tại nhà hàng của viện dưỡng lão
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:大阪市大正区小林東2-6-14
Từ gaTAISHOU 【大正駅】 đi bộ 11 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiOSAKA ga TAISHOU 【大正駅】
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 15:00~20:00 (tuần làm 3-4 buổi, ngày làm tự chọn)
Nội dung công việc: phụ bếp tại nhà hàng của viện dưỡng lão
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:大阪市大正区小林東2-6-14
Từ gaTAISHOU 【大正駅】 đi bộ 11 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnBaitotạiOSAKAga DOMUMAE (ドーム前千代崎駅)

BAITO OSAKAVIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 3 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

#TuyểnBaitotạiOSAKAga DOMUMAE (ドーム前千代崎駅)
(Không mất phí giới thiệu)
★Giờ và ngày làm tự chọn theo lịch hoạt động của Osaka Dome★
※ Lịch làm việc tham khảo file đính kèm. Các bạn có thể đăng kí ngày làm tùy thích theo lịch của Dome.
(những ô có tô màu là những ngày Dome có buổi biểu diễn của ca sĩ hoặc có trận đấu yakyuu)
⇒Có cơ hội giao tiếp tiếng Nhật nhiều. Lịch làm việc tự do 1 tuần có thể đăng kí làm 1 buổi cũng ok.
Địa chỉ:大阪府大阪市西区千代崎3-中2-1
Từ ga DOMUMAE (ドーム前千代崎駅) đi bộ 5 phút.
Nội dung công việc: nghe khách gọi món, cho thức ăn vào đĩa.
Lương: 960y/h
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnBaitotạiOSAKAga DOMUMAE (ドーム前千代崎駅)
(Không mất phí giới thiệu)
★Giờ và ngày làm tự chọn theo lịch hoạt động của Osaka Dome★
※ Lịch làm việc tham khảo file đính kèm. Các bạn có thể đăng kí ngày làm tùy thích theo lịch của Dome.
(những ô có tô màu là những ngày Dome có buổi biểu diễn của ca sĩ hoặc có trận đấu yakyuu)
⇒Có cơ hội giao tiếp tiếng Nhật nhiều. Lịch làm việc tự do 1 tuần có thể đăng kí làm 1 buổi cũng ok.
Địa chỉ:大阪府大阪市西区千代崎3-中2-1
Từ ga DOMUMAE (ドーム前千代崎駅) đi bộ 5 phút.
Nội dung công việc: nghe khách gọi món, cho thức ăn vào đĩa.
Lương: 960y/h
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

Combini セブンイレブン 神戸相生1丁目店

BAITO KOBEnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 3 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

Mã 5690 

Combini 7 eleven gần ga Kobe hiện đang tuyển nhân viên. Công việc rất đơn giản: thu ngân, sắp xếp hàng hóa. Ai muốn làm không?? Tham khảo thông tin bên dưới nha.

[Tên cửa hàng] Combini セブンイレブン 神戸相生1丁目店
[Ca làm và tiền lương] Chọn thoải mái trong vòng (A)5:00~9:00, (B)9:00~12:00. Tuần làm 2 buổi tối thiểu, 3 tiếng/ buổi. Lương 850円~ 
[Công việc và yêu cầu tiếng]Nhân viên Combini ( Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~)
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 神戸駅 (Kobe eki) 3 phút đi bộ .
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目3-3

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/conv-040 Xem thêm
Mã 5690 

Combini 7 eleven gần ga Kobe hiện đang tuyển nhân viên. Công việc rất đơn giản: thu ngân, sắp xếp hàng hóa. Ai muốn làm không?? Tham khảo thông tin bên dưới nha.

[Tên cửa hàng] Combini セブンイレブン 神戸相生1丁目店
[Ca làm và tiền lương] Chọn thoải mái trong vòng (A)5:00~9:00, (B)9:00~12:00. Tuần làm 2 buổi tối thiểu, 3 tiếng/ buổi. Lương 850円~ 
[Công việc và yêu cầu tiếng]Nhân viên Combini ( Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~)
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 神戸駅 (Kobe eki) 3 phút đi bộ .
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目3-3

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/conv-040

Quán ăn chuyên cơm Kare và thịt bò kho なか卯 新開地店

BAITO KOBEnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 7 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

Mã 5689

Quán ăn chuyên cơm Kare và thịt bò kho gần ga Shinkaichi hiện đang rất cần người lại phục vụ. Ai chạy qua hộ việc được không?? 2 tiếng thôi cũng được. Công việc bên dưới nhá.

[Tên quán] Quán ăn chuyên cơm Kare và thịt bò kho なか卯 新開地店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 0:00〜23:59, lương 950円~. Từ 22:00-5:00 sáng hôm sau lương 1188円~.
Tuần làm ít nhất 1 buổi, 2 tiếng/buổi.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ. Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N3~.
[Đãi ngộ] Hỗ trợ ăn uống. Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 新開地駅 (Shinkaichi eki) 1 phút
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市兵庫区水木通1-1-2 阿部ビル1階

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-0209 Xem thêm
Mã 5689

Quán ăn chuyên cơm Kare và thịt bò kho gần ga Shinkaichi hiện đang rất cần người lại phục vụ. Ai chạy qua hộ việc được không?? 2 tiếng thôi cũng được. Công việc bên dưới nhá.

[Tên quán] Quán ăn chuyên cơm Kare và thịt bò kho なか卯 新開地店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 0:00〜23:59, lương 950円~. Từ 22:00-5:00 sáng hôm sau lương 1188円~.
Tuần làm ít nhất 1 buổi, 2 tiếng/buổi.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ. Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N3~.
[Đãi ngộ] Hỗ trợ ăn uống. Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 新開地駅 (Shinkaichi eki) 1 phút
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市兵庫区水木通1-1-2 阿部ビル1階

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-0209

Tiệm sushi băng chuyền 無添くら寿司 神戸市 灘南通店

BAITO KOBEnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 6 lượt xem • 2 tiếng trước • 来自相关话题

Mã 5688

Tiệm sushi băng chuyền Mutenkura gần ga Oishi đang tuyển nhân viên rửa bát nha!!! Bạn nào chưa thạo tiếng Nhật cũng có thể tự tin đăng kí nhé!!!

[Tên quán] Tiệm sushi băng chuyền 無添くら寿司 神戸市 灘南通店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 9:00〜1:00, lương 900円~. 
Sau 22 giờ lương tăng lên 25%. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ lương tăng 50 yên/ giờ. 
Tuần làm ít nhất 3 buổi, 3 tiếng/buổi.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Rửa bát. Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N5~.
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 大石 (Oishi eki) 3 phút
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市灘区灘南通1-1-6

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-0208 Xem thêm
Mã 5688

Tiệm sushi băng chuyền Mutenkura gần ga Oishi đang tuyển nhân viên rửa bát nha!!! Bạn nào chưa thạo tiếng Nhật cũng có thể tự tin đăng kí nhé!!!

[Tên quán] Tiệm sushi băng chuyền 無添くら寿司 神戸市 灘南通店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 9:00〜1:00, lương 900円~. 
Sau 22 giờ lương tăng lên 25%. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ lương tăng 50 yên/ giờ. 
Tuần làm ít nhất 3 buổi, 3 tiếng/buổi.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Rửa bát. Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N5~.
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương.
[Ga gần nhất] 大石 (Oishi eki) 3 phút
[Địa chỉ] 兵庫県神戸市灘区灘南通1-1-6

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-0208