Tuyển người làm xưởng ở Sendai

vncp.jpg

 
k06_20160422.jpg

Mã số công việc: 000498
Nội dung công việc: Xếp hàng, bốc hàng, dọn dẹp..
①5:00~9:00  
②5:00~14:00  
③17:00~21:00 
18:00~21:00 cũng ok
Phí giao thông hỗ trợ tối đa mỗi tháng 5man
Lương: 780~900y
Liên lạc: 李(リ) 03-5207-2963 
Link ứng tuyển:  https://nipponshigoto.com/entries/new?job_id=388 
 
Việc làm miễn phí tại đây:
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
 

0 bình luận

Muốn trả lời bài viết cần phải đăng nhậphoặcđăng kí