QUẢN LÝ TTS- KANAGAWA <Nữ>

Mã số: 1711KNGASK-TRS56
■ Số lượng: 1 (hiện đang có 1b làm việc ở đó) 
Không phỏng vấn- Đi làm luôn 
■ Thử việc 02 tháng- Cty sẽ xin viza cho bạn
Ngày làm 8h. Tuần làm 40h 
■ Lương 20man~ (chưa tăng ca)
■ Hỗ trợ đi lại (khi thử việc không có 交通費), bảo hiểm...
Thử việc lương theo giờ: 1100Y/h 
***Lưu ý: この仕事は、荷物仕分け作業が70%。通訳が30%です

Vui lòng gởi hồ sơ tiếng Nhật về umjcdn001@unitedmin.jp
Tiêu đề: 1711KNGASK-TRS56
Tel: 070 3247 7021 (tiếng Nhật)

0 bình luận

Muốn trả lời bài viết cần phải đăng nhậphoặcđăng kí