Tuyển nhân viên bán hàng quần áo Coach

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 88 lượt xem • 2018-01-31 10:13 • 来自相关话题

W006019739
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 1130
中野栄駅(なかのさかええき) Đi bộ mất14 phút
Thời gian làm việc: 09:30~20:30
Mỗi tuần làm tối thiểu 3 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  Theo giờ 1200 Yên/Trả lương hàng tháng
Hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
api_(62).jpg
W006019739
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 1130
中野栄駅(なかのさかええき) Đi bộ mất14 phút
Thời gian làm việc: 09:30~20:30
Mỗi tuần làm tối thiểu 3 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  Theo giờ 1200 Yên/Trả lương hàng tháng
Hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

Tuyển Horu trong quán mỳ (Tiếng Nhật yêu cầu giao tiếp)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 164 lượt xem • 2018-01-10 12:38 • 来自相关话题

W005733634
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45 
長町南駅(ながまちみなみえき) Đi bộ mất11 phút
富沢駅(とみざわえき) Đi bộ mất15 phút
Thời gian làm việc: 17:00~23:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 1 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 3h 
Lương:  Theo giờ 850 Yên/Trả lương hàng tháng
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
api_(4).jpg
W005733634
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45 
長町南駅(ながまちみなみえき) Đi bộ mất11 phút
富沢駅(とみざわえき) Đi bộ mất15 phút
Thời gian làm việc: 17:00~23:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 1 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 3h 
Lương:  Theo giờ 850 Yên/Trả lương hàng tháng
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

Em đang tìm việc baito ở sendai ạ ,m.n có thể giới thiệc việc cho em được không???

Trả lời

Soan Đã gửi một câu hỏi • 2 người theo dõi • 0 câu trả lời • 94 lượt xem • 2017-12-22 19:22 • 来自相关话题

Tuyển người làm xưởng ở Sendai

Sonduong Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 556 lượt xem • 2017-11-09 13:48 • 来自相关话题

 
Mã số công việc: 000498
Nội dung công việc: Xếp hàng, bốc hàng, dọn dẹp..
①5:00~9:00  
②5:00~14:00  
③17:00~21:00 
18:00~21:00 cũng ok
Phí giao thông hỗ trợ tối đa mỗi tháng 5man
Lương: 780~900y
Liên lạc: 李(リ) 03-5207-2963 
Link ứng tuyển:  https://nipponshigoto.com/entries/new?job_id=388 
 
Việc làm miễn phí tại đây:
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
  Xem thêm
vncp.jpg

 
k06_20160422.jpg

Mã số công việc: 000498
Nội dung công việc: Xếp hàng, bốc hàng, dọn dẹp..
①5:00~9:00  
②5:00~14:00  
③17:00~21:00 
18:00~21:00 cũng ok
Phí giao thông hỗ trợ tối đa mỗi tháng 5man
Lương: 780~900y
Liên lạc: 李(リ) 03-5207-2963 
Link ứng tuyển:  https://nipponshigoto.com/entries/new?job_id=388 
 
Việc làm miễn phí tại đây:
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
 

Quán mỳ ga ながまちみなみ tuyển Horu ca tối

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 4 bình luận • 149 lượt xem • 2017-10-20 13:01 • 来自相关话题

Mã công việc: W005546303
Thời gian: 17:00~23:00
Địa điểm: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
長町南駅(ながまちみなみえき) Đi bộ mất11 phút
富沢駅(とみざわえき) Đi bộ mất15 phút
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày
Lương: 850y. Thứ 7,cn 900y
Phí giao thông: Sodan
Liên hệ phỏng vấn: 080-8906-1486  09:00~18:00 từ T2 đến T6
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~ Xem thêm
api_(17).jpg
Mã công việc: W005546303
Thời gian: 17:00~23:00
Địa điểm: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
長町南駅(ながまちみなみえき) Đi bộ mất11 phút
富沢駅(とみざわえき) Đi bộ mất15 phút
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày
Lương: 850y. Thứ 7,cn 900y
Phí giao thông: Sodan
Liên hệ phỏng vấn: 080-8906-1486  09:00~18:00 từ T2 đến T6
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~

Quán mỳ いしやきらーめん tuyển Horu ca tối (Tiếng Nhật yêu cầu ~N3)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 204 lượt xem • 2017-10-20 12:43 • 来自相关话题

Mã công việc: W005546306
Thời gian: 17:00~23:00
Địa điểm: 宮城県仙台市宮城野区中野1-2-28
陸前高砂駅(りくぜんたかさごえき) Đi bộ mất13 phút
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày
Lương: 850y. Thứ 7,cn 900y
Phí giao thông: Sodan
Liên hệ phỏng vấn: 080-8906-1486  09:00~18:00 từ T2 đến T6
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
 
  Xem thêm
api_(16).jpg
Mã công việc: W005546306
Thời gian: 17:00~23:00
Địa điểm: 宮城県仙台市宮城野区中野1-2-28
陸前高砂駅(りくぜんたかさごえき) Đi bộ mất13 phút
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày
Lương: 850y. Thứ 7,cn 900y
Phí giao thông: Sodan
Liên hệ phỏng vấn: 080-8906-1486  09:00~18:00 từ T2 đến T6
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~