Quán Ramen cách ga しんじゅく chỉ 3 phút đi bộ tuyển bếp/horu

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 58 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO   BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006159330
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 東京都新宿区西新宿1 
新宿駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất3 phút
Thời gian làm việc: 10:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  
10:00〜18:00 Theo giờ 1010 Yên
18:00〜00:00 Theo giờ 1010 Yên
Tiền lương ca đêm 1262 Yên〜/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/tháng
Liên hệ phỏng vấn:  Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
  Xem thêm
BAITO TOKYO   BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(44).jpg
W006159330
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 東京都新宿区西新宿1 
新宿駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất3 phút
Thời gian làm việc: 10:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  
10:00〜18:00 Theo giờ 1010 Yên
18:00〜00:00 Theo giờ 1010 Yên
Tiền lương ca đêm 1262 Yên〜/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/tháng
Liên hệ phỏng vấn:  Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

 

Quán Ramen ga とらのもん đi bộ một phút tuyển bếp/Horu

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 14 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006159331
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc:  東京都港区虎ノ門1 
虎ノ門駅(とらのもんえき) Đi bộ mất1 phút
thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6,thứ 7,chủ nhật
Thời gian làm việc: 18:00〜00:00 
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  1100y
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/ tháng
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(44).jpg
W006159331
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc:  東京都港区虎ノ門1 
虎ノ門駅(とらのもんえき) Đi bộ mất1 phút
thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6,thứ 7,chủ nhật
Thời gian làm việc: 18:00〜00:00 
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  1100y
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/ tháng
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

Quán mỳ cách Gotanda 3 phút

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 49 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006159329
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc:  東京都品川区西五反田1
大崎広小路駅(おおさきひろこうじえき) Đi bộ mất2 phút
五反田駅(ごたんだえき) Đi bộ mất3 phút
thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6
Thời gian làm việc: 18:00~04:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 3 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  
18:00〜00:00 Theo giờ 1100 Yên
22:00〜04:00 Theo giờ 1375 Yên
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/ tháng
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
  Xem thêm
BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(44).jpg
W006159329
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc:  東京都品川区西五反田1
大崎広小路駅(おおさきひろこうじえき) Đi bộ mất2 phút
五反田駅(ごたんだえき) Đi bộ mất3 phút
thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6
Thời gian làm việc: 18:00~04:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 3 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 6h 
Lương:  
18:00〜00:00 Theo giờ 1100 Yên
22:00〜04:00 Theo giờ 1375 Yên
Giao thông hỗ trợ tối đa 10300/ tháng
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
 

Lawson 世田谷区 tuyển nhân viên

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 17 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006161352
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 世田谷区梅丘2-11-3 
梅ケ丘駅(うめがおかえき) Đi bộ mất9 phút
豪徳寺駅(ごうとくじえき) Đi bộ mất9 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  Theo giờ 980 Yên/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 600/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(43).jpg
W006161352
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 世田谷区梅丘2-11-3 
梅ケ丘駅(うめがおかえき) Đi bộ mất9 phút
豪徳寺駅(ごうとくじえき) Đi bộ mất9 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  Theo giờ 980 Yên/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 600/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

Lawson 目黒区 tuyển nhân viên

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 50 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006161353
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 目黒区碑文谷6丁目7-1
学芸大学駅(がくげいだいがくえき) Đi bộ mất2 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  Theo giờ 980 Yên/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 600/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30
  Xem thêm
BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU   BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(43).jpg
W006161353
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 目黒区碑文谷6丁目7-1
学芸大学駅(がくげいだいがくえき) Đi bộ mất2 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  Theo giờ 980 Yên/Trả lương hàng tháng
Giao thông hỗ trợ tối đa 600/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

 

Lawson trong ga Higashi Matsubara tuyển nhân viên

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 10 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO   BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNGW006161354
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 松原5丁目
東松原駅(ひがしまつばらえき) Đi bộ mất 0 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  960y
Giao thông 600y/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
BAITO TOKYO   BAITO SAITAMA   VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG
api_(43).jpg
W006161354
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 松原5丁目
東松原駅(ひがしまつばらえき) Đi bộ mất 0 phút
Thời gian làm việc: 00:00~24:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 5h 
Lương:  960y
Giao thông 600y/ngày
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

Lawson 杉並区 tuyển người làm ca sáng và ca đêm

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 10 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA    VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG W006161641
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 杉並区和泉3-37-15 
永福町駅(えいふくちょうえき) Đi bộ mất5 phút
Thời gian làm việc: 08:00~08:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 9h 
Lương:  
22:00〜08:00 Theo giờ 1198 Yên
08:00〜17:00 Theo giờ 958 Yên
Hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30 Xem thêm
BAITO TOKYO    BAITO SAITAMA    VIỆC SHYU    BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG 
api_(42).jpg
W006161641
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Nhân viên đứng quầy
Địa điểm làm việc: 杉並区和泉3-37-15 
永福町駅(えいふくちょうえき) Đi bộ mất5 phút
Thời gian làm việc: 08:00~08:00
Mỗi tuần làm tối thiểu 2 ngày, mỗi ngày làm tối thiểu 9h 
Lương:  
22:00〜08:00 Theo giờ 1198 Yên
08:00〜17:00 Theo giờ 958 Yên
Hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Liên hệ phỏng vấn: Facebook: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~
【Góc việc làm miễn phí 】
Việc không yêu cầu tiếng: http://8n8n.vn/explore/category-32
Việc Shyu: http://8n8n.vn/explore/category-33
Việc tại Tokyo: http://8n8n.vn/explore/category-22
Việc tại Saitama: http://8n8n.vn/explore/category-23
Việc tại Kanagawa: http://8n8n.vn/explore/category-25
Việc tại Nagoya: http://8n8n.vn/explore/category-34
Việc tại Fukuoka: http://8n8n.vn/explore/category-35
Việc tại Chiba: http://8n8n.vn/explore/category-24
Việc tại Osaka: http://8n8n.vn/explore/category-26
Việc tại Sendai: http://8n8n.vn/explore/category-36
Việc làm Kyoto: http://8n8n.vn/explore/category-28
Việc tại Kobe: http://8n8n.vn/explore/category-27
Việc làm khác: http://8n8n.vn/explore/category-30

[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM QUÁN CAFE- TIẾNG N4 TRỞ LÊN

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 9 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM QUÁN CAFE- TIẾNG N4 TRỞ LÊN (W1068)

Lương: 1100~1300円
Chọn thời gian làm việc trong khoảng: 6h30~24h
Tuần làm 2 buổi cũng ok 
Công việc: chế biến cafe, đồ uống
Nơi làm việc: ga Kokusaitenjijou (国際展示場) đi bộ 3 phút (khu vực Odaiba)
Các bạn sẽ được hỗ trợ 1000円 tiền đi lại khi đến phỏng vấn.

Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau
https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1068
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_LinkLinev1
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 070-3194-7985/080-4324-5926 Xem thêm
[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM QUÁN CAFE- TIẾNG N4 TRỞ LÊN (W1068)
28701634_600024603674314_1085262708066801637_o.jpg


Lương: 1100~1300円
Chọn thời gian làm việc trong khoảng: 6h30~24h
Tuần làm 2 buổi cũng ok 
Công việc: chế biến cafe, đồ uống
Nơi làm việc: ga Kokusaitenjijou (国際展示場) đi bộ 3 phút (khu vực Odaiba)
Các bạn sẽ được hỗ trợ 1000円 tiền đi lại khi đến phỏng vấn.

Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau
https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1068
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_LinkLinev1
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 070-3194-7985/080-4324-5926

[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM SOJI KHÁCH SẠN- TIẾNG N4

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 9 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM SOJI KHÁCH SẠN- TIẾNG N4 (W1096)

 Lương: 1000円 , hỗ trợ toàn bộ đi lại
Thời gian: chọn trong khoảng 8h30~16h 
Nơi làm việc: khách sạn Nikko tại khu Odaiba
Địa chỉ: 東京都港区台場2-6-1
Bản đồ: http://bit.ly/MapNikko_1096
Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau
https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1096
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_ungtuyen4
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 070-3194-7985/080-4324-5926 Xem thêm
[TOKYO] TUYỂN BAITO LÀM SOJI KHÁCH SẠN- TIẾNG N4 (W1096)
04a105c3613c4693bb81253fde43aef8.jpg


 Lương: 1000円 , hỗ trợ toàn bộ đi lại
Thời gian: chọn trong khoảng 8h30~16h 
Nơi làm việc: khách sạn Nikko tại khu Odaiba
Địa chỉ: 東京都港区台場2-6-1
Bản đồ: http://bit.ly/MapNikko_1096
Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau
https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1096
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_ungtuyen4
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 070-3194-7985/080-4324-5926

[TOKYO- SEDAGAYA] TUYỂN BAITO QUÁN RAMEN- TIẾNG N4 OK

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 9 lượt xem • 3 ngày trước • 来自相关话题

[TOKYO- SEDAGAYA] TUYỂN BAITO QUÁN RAMEN- TIẾNG N4 OK (W1107)

 Lương: 1000円~ 1250円
Chọn giờ làm trong khoảng 10~24h
Hỗ trợ tàu xe, cơm nhân viên.
 Nơi làm việc: quán Paimen (百麺) 東京都世田谷区桜3-18-9
Bản đồ: http://bit.ly/MapPaimen_1107
Ga gần nhất: Kyodo, Kamimachi 
 Phỏng vấn: sau khi đăng ký thành công, quán sẽ liên hệ với bạn hẹn phỏng vấn.
⇒ Chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1107
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_ungtuyen4
Mọi chi tiết xin liên hệ 070-3194-7985/080-4324-5926  Xem thêm
[TOKYO- SEDAGAYA] TUYỂN BAITO QUÁN RAMEN- TIẾNG N4 OK (W1107)
60c37360615a1468df1804510350c7ea.jpg


 Lương: 1000円~ 1250円
Chọn giờ làm trong khoảng 10~24h
Hỗ trợ tàu xe, cơm nhân viên.
 Nơi làm việc: quán Paimen (百麺) 東京都世田谷区桜3-18-9
Bản đồ: http://bit.ly/MapPaimen_1107
Ga gần nhất: Kyodo, Kamimachi 
 Phỏng vấn: sau khi đăng ký thành công, quán sẽ liên hệ với bạn hẹn phỏng vấn.
⇒ Chi tiết công việc và Ứng tuyển ở link sau https://link-line.jp/work/ptj/description?id=1107
Hướng dẫn ứng tuyển: http://bit.ly/Huongdan_ungtuyen4
Mọi chi tiết xin liên hệ 070-3194-7985/080-4324-5926