Tuyển việc làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 2 bình luận • 57 lượt xem • 2018-08-14 10:34 • 来自相关话题

Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979 Xem thêm
Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979

Công việc lương tay không báo thuế xưởng rau ga okegawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 208 lượt xem • 2018-08-13 13:17 • 来自相关话题

Công việc lương tay không báo thuế

xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009 Xem thêm
Công việc lương tay không báo thuế
20100611-26.JPG


xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009

XƯỞNG RỬA HỘP, CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 187 lượt xem • 2018-08-13 10:23 • 来自相关话题

XƯỞNG RỬA HỘP, CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG

Địa điểm: ga kawagoe, có xe bus công ty đưa đón
không hỗ trọe tau
Thời gian làm: 9~18h
Lương 950y/h
Nam nữ ok
Liên hệ: 090-2213-3979( người Việt)
  Xem thêm

XƯỞNG RỬA HỘP, CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG
image1.gif


Địa điểm: ga kawagoe, có xe bus công ty đưa đón
không hỗ trọe tau
Thời gian làm: 9~18h
Lương 950y/h
Nam nữ ok
Liên hệ: 090-2213-3979( người Việt)
 

Tuyển việc làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 178 lượt xem • 2018-08-13 10:01 • 来自相关话题

Xưởng rau củ quả g kawagoe 

Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979 Xem thêm
Xưởng rau củ quả g kawagoe 
cb98f7e9582feaa79e2071a9833319c7.jpg


Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979

Tuyển việc làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 57 lượt xem • 2018-08-10 09:54 • 来自相关话题

Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979 Xem thêm
Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979

Công việc lương tay không báo thuế xưởng rau ga okegawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 53 lượt xem • 2018-08-10 09:49 • 来自相关话题

Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009 Xem thêm
Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009

Công việc lương tay không báo thuế xưởng rau ga okegawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 56 lượt xem • 2018-08-09 12:49 • 来自相关话题

Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009 Xem thêm
Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009

Tuyển việc làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 46 lượt xem • 2018-08-09 09:20 • 来自相关话题

Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979 Xem thêm
Xưởng rau củ quả g kawagoe 
Cần ng từ 8/8 đến 10/9. mỗi ngày 8 bạn 
trai gái dều được. công việc cực đơn giản và nhàn. k nặng nhọc. k yêu cầu tiếng Nhật 
Lương 900y/h 
Ngày 8/9 làm từ 17:00 đến 22:00 từ 10/8 trở đi làm từ sáng 9:00 đến 18:00 hoặc có tăng ca đến hết việc 
Liên hệ pv: 090-2213-3979

Công việc lương tay không báo thuế xưởng rau ga okegawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 422 lượt xem • 2018-08-08 14:05 • 来自相关话题

Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009
  Xem thêm

c60d4b7986bb93d77c1e9a918be4631c_-_コピー.jpg


Công việc lương tay không báo thuế
xưởng rau ga okegawa
thời gian từ 19:00~ 04:00
lương trước 22 giờ là 1000/giờ
sau 22:00 ~ 1100/ giờ
xưởng mỳ ga kawagoe
ca 19 , 20, 21, 22, 24~
kết thúc 08, 09, tuỳ hôm lượng hàng it nhiều ( cv này nhận lương qua sổ nhé)
liên hệ phỏng vấn 090-3062-2009
 

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI XƯỞNG SHINKOUJOU HOA QUẢ

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 64 lượt xem • 2018-08-08 13:03 • 来自相关话题

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI
XƯỞNG SHINKOUJOU HOA QUẢ - CA NGÀY
- Ưu tiên Nam. Lương 1000yen, htro tàu 500yen
- Tgian: làm ca 9-10h sáng đến hết việc, 19-20h tối. Kyukei 60 hoặc 75 phút
- Địa điểm: ga Kawagoe, xe bus lúc 8h và 9h sáng
- Lịch cố định, có thể đi làm luôn được
Liên hệ: 08047165688 Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI
XƯỞNG SHINKOUJOU HOA QUẢ - CA NGÀY
- Ưu tiên Nam. Lương 1000yen, htro tàu 500yen
- Tgian: làm ca 9-10h sáng đến hết việc, 19-20h tối. Kyukei 60 hoặc 75 phút
- Địa điểm: ga Kawagoe, xe bus lúc 8h và 9h sáng
- Lịch cố định, có thể đi làm luôn được
Liên hệ: 08047165688