Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 50 lượt xem • 2018-07-26 13:48 • 来自相关话题

Em nào nghỉ hè đi làm được thì nhắn chị nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

Từ ga đi bộ 6 phút

Lương: 1.050¥/h

Phí đi lại hỗ trợ không quá 500 ¥/ngày

Thời gian: 8:30~16:00 (Có thể có tăng ca, tăng ca up 25%)

Nội dung công việc: Làm băng chuyền

Nghỉ T6, T7

Có thể đăng ký làm 2-3 buổi/tuần

Yêu cầu: tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Và có thể đi làm ngay.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Em nào nghỉ hè đi làm được thì nhắn chị nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

Từ ga đi bộ 6 phút

Lương: 1.050¥/h

Phí đi lại hỗ trợ không quá 500 ¥/ngày

Thời gian: 8:30~16:00 (Có thể có tăng ca, tăng ca up 25%)

Nội dung công việc: Làm băng chuyền

Nghỉ T6, T7

Có thể đăng ký làm 2-3 buổi/tuần

Yêu cầu: tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Và có thể đi làm ngay.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和 (Kitaurawa) Saitama

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 59 lượt xem • 2018-07-25 14:06 • 来自相关话题

Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和
(Kitaurawa) Saitama

Thời gian: 17:00 〜 22:00 (ko kyukei)

Lương: 1.100¥/h

Đi lại chi trả toàn bộ.

Ưu tiên bạn nào làm đc 23468

Nội dung cv: chủ yếu dán tem nhãn, thu đồ,...

Quản lý thoải mái, siêu thị ngay ga.

Yêu cầu: 
+ Làm đc 4 buổi/tuần trở lên
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tiếng tầm giữa N3 với N4 trở lên.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和
(Kitaurawa) Saitama

Thời gian: 17:00 〜 22:00 (ko kyukei)

Lương: 1.100¥/h

Đi lại chi trả toàn bộ.

Ưu tiên bạn nào làm đc 23468

Nội dung cv: chủ yếu dán tem nhãn, thu đồ,...

Quản lý thoải mái, siêu thị ngay ga.

Yêu cầu: 
+ Làm đc 4 buổi/tuần trở lên
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tiếng tầm giữa N3 với N4 trở lên.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Tuyển xưởng SEBUTACHIKAWA

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 56 lượt xem • 2018-07-24 15:35 • 来自相关话题

Tuyển xưởng SEBUTACHIKAWA
Xưởng thịt, tiếng nhật~N4
Thời gian làm: 
9~18h và 15~22h
Lương 960y~1000y/h tùy vào vị trí làm
Hỗ trợ tàu 500y/ngày
Từ ga đi vao xưởng 20p đi bộ
Yêu cầu:
Làm từ 6 tháng trở lên
Tóc đen
Liên hệ: 090-2213-3979 Xem thêm
Tuyển xưởng SEBUTACHIKAWA
Xưởng thịt, tiếng nhật~N4
Thời gian làm: 
9~18h và 15~22h
Lương 960y~1000y/h tùy vào vị trí làm
Hỗ trợ tàu 500y/ngày
Từ ga đi vao xưởng 20p đi bộ
Yêu cầu:
Làm từ 6 tháng trở lên
Tóc đen
Liên hệ: 090-2213-3979

Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和 (Kitaurawa) Saitama

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 59 lượt xem • 2018-07-24 15:34 • 来自相关话题

Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和
(Kitaurawa) Saitama

Thời gian: 17:00 〜 22:00 (ko kyukei)

Lương: 1.100¥/h

Đi lại chi trả toàn bộ.

Ưu tiên bạn nào làm đc 23468

Nội dung cv: chủ yếu dán tem nhãn, thu đồ,...

Quản lý thoải mái, siêu thị ngay ga.

Yêu cầu: 
+ Làm đc 4 buổi/tuần trở lên
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tiếng tầm giữa N3 với N4 trở lên.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc lâu dài siêu thị ISENTAN ga 北浦和
(Kitaurawa) Saitama

Thời gian: 17:00 〜 22:00 (ko kyukei)

Lương: 1.100¥/h

Đi lại chi trả toàn bộ.

Ưu tiên bạn nào làm đc 23468

Nội dung cv: chủ yếu dán tem nhãn, thu đồ,...

Quản lý thoải mái, siêu thị ngay ga.

Yêu cầu: 
+ Làm đc 4 buổi/tuần trở lên
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tiếng tầm giữa N3 với N4 trở lên.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 67 lượt xem • 2018-07-20 14:04 • 来自相关话题

Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

Địa điểm: Ga 佐野駅(さの) Tochigi, đi bộ 20p

Nội dung CV: Làm chuyền trong xưởng sản xuất bánh bích quy.

Thời gian làm việc:

+ Giữa tháng 8 làm ca sáng cho quen việc từ 8:30 〜 17:00

+ Sau khoảng 1 tháng chuyển làm ca chiều từ 16:00 〜 24:00 
(Dành cho Ai ở gần đạp xe đi làm được)

Du học sinh có thể thương lượng thời gian chuyển qua ca chiều phù hợp với thời gian nghỉ hè của trường.

Lương: 1.050 〜 1.100¥/h (đã bao gồm đi lại).

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

Địa điểm: Ga 佐野駅(さの) Tochigi, đi bộ 20p

Nội dung CV: Làm chuyền trong xưởng sản xuất bánh bích quy.

Thời gian làm việc:

+ Giữa tháng 8 làm ca sáng cho quen việc từ 8:30 〜 17:00

+ Sau khoảng 1 tháng chuyển làm ca chiều từ 16:00 〜 24:00 
(Dành cho Ai ở gần đạp xe đi làm được)

Du học sinh có thể thương lượng thời gian chuyển qua ca chiều phù hợp với thời gian nghỉ hè của trường.

Lương: 1.050 〜 1.100¥/h (đã bao gồm đi lại).

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 68 lượt xem • 2018-07-19 15:53 • 来自相关话题

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv:

1. 調理 (chế biến thức ăn) 1 bạn
2. センター仕分け (phân loại hàng) 1 bạn

Thời gian: 8:00 〜 16:00/17:00

Tiếng Nhật tầm N3 trở lên

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv:

1. 調理 (chế biến thức ăn) 1 bạn
2. センター仕分け (phân loại hàng) 1 bạn

Thời gian: 8:00 〜 16:00/17:00

Tiếng Nhật tầm N3 trở lên

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Việc xưởng thức ăn ở ga 上尾(あげお) Saitama

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 91 lượt xem • 2018-07-18 15:25 • 来自相关话题

Việc xưởng thức ăn ở ga 上尾(あげお) Saitama

- Từ ga Ageo đi xe bus khoảng 8p + đi bộ 3p
(Bus mất phí 160¥/chiều)

- Từ ga 丸山駅(まるやまえき)đi bộ 20 p

Thời gian: + 9:00 〜 18:00
+ 13:30 〜 hết việc (tầm 17h)

Lương: 1.050 〜

Phí đi lại không quá 600円/ngày (tiền thực tế đi lại)

Nội dung cv: cho Sushi lên hộp băng chuyền

Yêu cầu: + Ca ngày tiếng Nhật tốt, tuần 2 ngày trở lên
+ Ca đêm yêu cầu tiếng nghe hiểu chỉ thị quản lý

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Việc xưởng thức ăn ở ga 上尾(あげお) Saitama

- Từ ga Ageo đi xe bus khoảng 8p + đi bộ 3p
(Bus mất phí 160¥/chiều)

- Từ ga 丸山駅(まるやまえき)đi bộ 20 p

Thời gian: + 9:00 〜 18:00
+ 13:30 〜 hết việc (tầm 17h)

Lương: 1.050 〜

Phí đi lại không quá 600円/ngày (tiền thực tế đi lại)

Nội dung cv: cho Sushi lên hộp băng chuyền

Yêu cầu: + Ca ngày tiếng Nhật tốt, tuần 2 ngày trở lên
+ Ca đêm yêu cầu tiếng nghe hiểu chỉ thị quản lý

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 61 lượt xem • 2018-07-18 13:51 • 来自相关话题

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv:

1. 調理 (chế biến thức ăn) 1 bạn
2. センター仕分け (phân loại hàng) 1 bạn

Thời gian: 8:00 〜 16:00/17:00

Tiếng Nhật tầm N3 trở lên

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029

Baito Miễn Phí Xem thêm
Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv:

1. 調理 (chế biến thức ăn) 1 bạn
2. センター仕分け (phân loại hàng) 1 bạn

Thời gian: 8:00 〜 16:00/17:00

Tiếng Nhật tầm N3 trở lên

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029

Baito Miễn Phí

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 56 lượt xem • 2018-07-17 16:51 • 来自相关话题

Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv: 調理 (chế biến thức ăn)

Thời gian: 8:00 〜 16:00

Tiếng Nhật tầm N3

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Việc cố định ở Tokatsu 川口 (Kawaguchi)

Chỉ tuyển Nam

Nội dung cv: 調理 (chế biến thức ăn)

Thời gian: 8:00 〜 16:00

Tiếng Nhật tầm N3

Lương: 1.050 ¥/h

Đi lại: 600¥/ngày

Tuần làm được từ 3 buổi trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029

Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 56 lượt xem • 2018-07-17 16:50 • 来自相关话题

Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

Từ ga đi bộ 6 phút

Lương: 1.050¥/h

Phí đi lại hỗ trợ không quá 500 ¥/ngày

Thời gian: 8:30~16:00 (Có tăng ca, tăng ca up 25%)

Nội dung công việc: Làm băng chuyền

Xưởng nghỉ T7

Có thể đăng ký làm 2-3 buổi/tuần

Yêu cầu: tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Và có thể đi làm ngay.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Tuyển nữ làm cơm hộp ngắn hạn ở 吉野原駅(よしのはらえき)Saitama

Từ ga đi bộ 6 phút

Lương: 1.050¥/h

Phí đi lại hỗ trợ không quá 500 ¥/ngày

Thời gian: 8:30~16:00 (Có tăng ca, tăng ca up 25%)

Nội dung công việc: Làm băng chuyền

Xưởng nghỉ T7

Có thể đăng ký làm 2-3 buổi/tuần

Yêu cầu: tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Và có thể đi làm ngay.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029