[Baito mùa hè] Việc làm xưởng quần áo Yokohama / Funabashi

infofds Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 93 lượt xem • 2018-07-10 09:25 • 来自相关话题

[BAITO Mùa hè] Việc làm xưởng quần áo Yokohama / FunabashiFds & Jpa アルバイト 2 chi nhánh Yokohama (Kanagawa) và Funabashi (Chiba) vẫn đang tuyển baito xưởng quần áo, các bạn chỉ có thể làm kỳ nghỉ hè vẫn có thể ứng tuyển !!!  
 
◇Công việc đơn giản, kiểm tra sắp xếp đóng gói, dán nhãn giá quần áo trong xưởng. 
◇Yêu cầu tiếng Nhật N4 trở lên, có thể nghe hiểu tương đối công việc. 
◇Thời gian làm 09:00 - 17:00 Thứ 2 ~ Thứ 7, chỉ làm 1 ngày/tuần OK (Xưởng nghỉ chủ nhật) 
◇Xe đưa đón công ty từ ga Yokohama/Nishifunabashi
◇Có thể nhận lương tiền mặt ngay trong ngày
 
★Yokohama
・Xưởng quần áo Honmoku từ ga Yokohama đi bus 20p
・Lương 1000 yên/giờ, làm thêm up 25%
→Liên lạc ứng tuyển: 045-272-7021
 
☆Funabashi 
・Xưởng quần áo Omachi từ ga Nishifunabashi đi bus 20p 
・Lương 900 yên/giờ, làm thêm up 25% 
→Liên lạc ứng tuyển: 047-400-5462
 
Inbox page https://www.facebook.com/fdsbaito/  để được hỗ trợ tư vấn. 
  Xem thêm
[BAITO Mùa hè] Việc làm xưởng quần áo Yokohama / FunabashiFds & Jpa アルバイト 2 chi nhánh Yokohama (Kanagawa) và Funabashi (Chiba) vẫn đang tuyển baito xưởng quần áo, các bạn chỉ có thể làm kỳ nghỉ hè vẫn có thể ứng tuyển !!!  
 
◇Công việc đơn giản, kiểm tra sắp xếp đóng gói, dán nhãn giá quần áo trong xưởng. 
◇Yêu cầu tiếng Nhật N4 trở lên, có thể nghe hiểu tương đối công việc. 
◇Thời gian làm 09:00 - 17:00 Thứ 2 ~ Thứ 7, chỉ làm 1 ngày/tuần OK (Xưởng nghỉ chủ nhật) 
◇Xe đưa đón công ty từ ga Yokohama/Nishifunabashi
◇Có thể nhận lương tiền mặt ngay trong ngày
 
★Yokohama
・Xưởng quần áo Honmoku từ ga Yokohama đi bus 20p
・Lương 1000 yên/giờ, làm thêm up 25%
→Liên lạc ứng tuyển: 045-272-7021
 
☆Funabashi 
・Xưởng quần áo Omachi từ ga Nishifunabashi đi bus 20p 
・Lương 900 yên/giờ, làm thêm up 25% 
→Liên lạc ứng tuyển: 047-400-5462
 
Inbox page https://www.facebook.com/fdsbaito/  để được hỗ trợ tư vấn. 
 

Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 111 lượt xem • 2018-06-08 14:42 • 来自相关话题

TUYỂN NGƯỜI
Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250
Cv nhẹ nhàng, được ngồi làm.
Xưởng cơm hộp Fujifood ga Funabashi
Thời gian: 24:00-8:00
Lương: 1125y/h
Tuần 3 buổi lịch cố định. Đi làm ngay và luôn
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715
  Xem thêm
TUYỂN NGƯỜI
Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250
Cv nhẹ nhàng, được ngồi làm.
Xưởng cơm hộp Fujifood ga Funabashi
Thời gian: 24:00-8:00
Lương: 1125y/h
Tuần 3 buổi lịch cố định. Đi làm ngay và luôn
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715
 

Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 137 lượt xem • 2018-06-08 14:41 • 来自相关话题

TUYỂN NGƯỜI
Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai
Thời gian: 21:00-6:00
Lương:1188y/h
Xưởng cơm hộp Fujifood 3 ga Funabashi
Thời gian: 22:00-6:00
23:00-7:00
Lương:1125y/h
Tuần 3b lịch cố định
Liên hệ 07014321991 hoặc 0474063715 Xem thêm
TUYỂN NGƯỜI
Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai
Thời gian: 21:00-6:00
Lương:1188y/h
Xưởng cơm hộp Fujifood 3 ga Funabashi
Thời gian: 22:00-6:00
23:00-7:00
Lương:1125y/h
Tuần 3b lịch cố định
Liên hệ 07014321991 hoặc 0474063715

TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ) Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 106 lượt xem • 2018-06-08 14:41 • 来自相关话题

TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ)
Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba 
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h, sau 10h up 1250y/h
Yêu cầu cháo hỏi bằng tiếng nhật cơ bản nhất,ưu tiên những bạn sông tại khu vực Chiba,Midoridai,Makuharihongo,Tsudanuma 
Tuần 2-3 buổi lịch cố định,được ngồi làm, có xe bus đưa đón
LIên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715
  Xem thêm

TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ)
Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba 
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h, sau 10h up 1250y/h
Yêu cầu cháo hỏi bằng tiếng nhật cơ bản nhất,ưu tiên những bạn sông tại khu vực Chiba,Midoridai,Makuharihongo,Tsudanuma 
Tuần 2-3 buổi lịch cố định,được ngồi làm, có xe bus đưa đón
LIên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715
 

TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ) Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba

Trả lời

fanshiming1993 Đã gửi một câu hỏi • 1 người theo dõi • 0 câu trả lời • 131 lượt xem • 2018-06-08 14:41 • 来自相关话题

Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 108 lượt xem • 2018-06-08 14:41 • 来自相关话题

TUYỂN NGƯỜI
Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai
Thời gian: 21:00-6:00
Lương:1188y/h
Xưởng cơm hộp Fujifood 3 ga Funabashi
Thời gian: 22:00-6:00
23:00-7:00
Lương:1125y/h
Tuần 3b lịch cố định
Liên hệ 07014321991 hoặc 0474063715 Xem thêm
TUYỂN NGƯỜI
Xưởng bánh mì Delica ga Yachiyodai
Thời gian: 21:00-6:00
Lương:1188y/h
Xưởng cơm hộp Fujifood 3 ga Funabashi
Thời gian: 22:00-6:00
23:00-7:00
Lương:1125y/h
Tuần 3b lịch cố định
Liên hệ 07014321991 hoặc 0474063715

Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 96 lượt xem • 2018-06-08 14:40 • 来自相关话题

TUYỂN NGƯỜI
Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250
Cv nhẹ nhàng, được ngồi làm.
Xưởng cơm hộp Fujifood ga Funabashi
Thời gian: 24:00-8:00
Lương: 1125y/h
Tuần 3 buổi lịch cố định. Đi làm ngay và luôn
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715 Xem thêm
TUYỂN NGƯỜI
Xưởng đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250
Cv nhẹ nhàng, được ngồi làm.
Xưởng cơm hộp Fujifood ga Funabashi
Thời gian: 24:00-8:00
Lương: 1125y/h
Tuần 3 buổi lịch cố định. Đi làm ngay và luôn
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715

Công việc đóng gói ga Chiba

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 89 lượt xem • 2018-06-08 14:39 • 来自相关话题

Tuyển gấp
Công việc đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250y/h
Nghỉ 1h, được ngồi khi làm
Tuần 3 buổi cố định (cty nghỉ lịch đỏ, t7,cn)
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715 Xem thêm
Tuyển gấp
Công việc đóng gói ga Chiba( chỉ tuyển nữ)
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h sau 10h up 1250y/h
Nghỉ 1h, được ngồi khi làm
Tuần 3 buổi cố định (cty nghỉ lịch đỏ, t7,cn)
Liên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715

Quán sushi ga 塚田駅 tuyển nhân viên

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 97 lượt xem • 2018-06-08 14:39 • 来自相关话题

Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  
(100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Chi tiết thông tin tuyển dụng của スシロー夏見台店(すしろー)
Tiền lương Theo giờ 930 Yên〜/Trả lương hàng tháng 
Tiền lương ca đêm 1163 Yên〜/Trả lương hàng tháng
Địa điểm
塚田駅(つかだえき) Đi bộ mất9 phút

Địa chỉ 千葉県船橋市夏見台2-2-60 豊聖第一ビル 
thời gian 09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜)
Loại việc Bồi bàn
Có hỗ trợ tàu
trình độ giao tiếp thông thường (N3 hoặc tương đương)
đăng kí công việc tại: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~ Xem thêm
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://8n8n.vn/  
(100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Chi tiết thông tin tuyển dụng của スシロー夏見台店(すしろー)
Tiền lương Theo giờ 930 Yên〜/Trả lương hàng tháng 
Tiền lương ca đêm 1163 Yên〜/Trả lương hàng tháng
Địa điểm
塚田駅(つかだえき) Đi bộ mất9 phút

Địa chỉ 千葉県船橋市夏見台2-2-60 豊聖第一ビル 
thời gian 09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜)
Loại việc Bồi bàn
Có hỗ trợ tàu
trình độ giao tiếp thông thường (N3 hoặc tương đương)
đăng kí công việc tại: https://www.facebook.com/BangBangMienPhiBaito/
Xin không đăng lại công việc này ở trang khác, xin cám ơn!
~Bang Bang Baito~

Quán nhậu こだわりもん一家 西船橋

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 90 lượt xem • 2018-06-08 14:39 • 来自相关话题

Mã số 4752 Quán nhậu こだわりもん一家 西船橋

Quán nhậu thời gian làm theo ý muốn gần ga Chiba hiện đang tuyển nhân viên phục vụ và làm bếp. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh. Đăng ký nhanh nào cả nhà.

Link đăng ký https://nihondebaito.com/vi/c/bar-723

[Ca làm và lương] chọn trong khoảng 
Từ 13:00~02:00, Lương: 1,090円~/giờ . 
Từ 10:00~16:00, Lương : 950円~/ giờ
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] nhân viên phục vụ và làm bếp
tuần tối thiểu 1 buổi và ít nhất 3h một buổi.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N4~. 
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần phí đi lại. 
[Ga gần nhất] Từ Nishihunabashi (西船橋駅) 1 phút đi bộ.
[Địa chỉ] 千葉県船橋市西船4丁目24-4 東和ビル別館.
  Xem thêm

Mã số 4752 Quán nhậu こだわりもん一家 西船橋

Quán nhậu thời gian làm theo ý muốn gần ga Chiba hiện đang tuyển nhân viên phục vụ và làm bếp. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh. Đăng ký nhanh nào cả nhà.

Link đăng ký https://nihondebaito.com/vi/c/bar-723

[Ca làm và lương] chọn trong khoảng 
Từ 13:00~02:00, Lương: 1,090円~/giờ . 
Từ 10:00~16:00, Lương : 950円~/ giờ
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] nhân viên phục vụ và làm bếp
tuần tối thiểu 1 buổi và ít nhất 3h một buổi.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N4~. 
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần phí đi lại. 
[Ga gần nhất] Từ Nishihunabashi (西船橋駅) 1 phút đi bộ.
[Địa chỉ] 千葉県船橋市西船4丁目24-4 東和ビル別館.