#Tuyểnbaitotạiga OKAMACHI 【岡町駅】

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 88 lượt xem • 2018-05-23 16:01 • 来自相关话题

#Tuyểnbaitotạiga OKAMACHI 【岡町駅】
(Không mất phí giới thiệu) ※CẦN MY NUMBER
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 15:00~20:00 (ngày làm tự chọn tuần làm 3 buổi)
Nội dung công việc: phụ bếp, sắp xếp thức ăn lên đĩa, dọn rửa đĩa tại nhà hàng ăn của viện dưỡng lão.
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:豊中市岡町南1-5-9
Từ ga OKAMACHI 【岡町駅】 đi bộ 3 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#Tuyểnbaitotạiga OKAMACHI 【岡町駅】
(Không mất phí giới thiệu) ※CẦN MY NUMBER
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
★Lương: 960y/h
⇒Giờ làm: 15:00~20:00 (ngày làm tự chọn tuần làm 3 buổi)
Nội dung công việc: phụ bếp, sắp xếp thức ăn lên đĩa, dọn rửa đĩa tại nhà hàng ăn của viện dưỡng lão.
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N3, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:豊中市岡町南1-5-9
Từ ga OKAMACHI 【岡町駅】 đi bộ 3 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 78 lượt xem • 2018-05-23 16:01 • 来自相关话题

#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga BAIRIN (梅林)đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Lương: 880y/h (du học sinh), 830y (visa gia đình)
Giờ làm:14:00~18:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga BAIRIN (梅林)đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Lương: 880y/h (du học sinh), 830y (visa gia đình)
Giờ làm:14:00~18:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 72 lượt xem • 2018-05-17 12:09 • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
※Chi nhánh này phải đi buýt đến. Nên ưu tiên bạn nào chịu khó đi buýt.
Nội dung công việc: phụ bếp (thái rau, xếp thức ăn lên đĩa, dọn và rửa đĩa)
Lương: 880y/h
Giờ làm: 14:30~20:00 (tuần làm 2 đến 3 buổi lịch tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 尾道市美ノ郷町三成339-3
Từ ga ga 東尾道駅(Higashionomichi) đi buýt 20 phút.
Hỗ trợ: 100% phí đi lại nếu đi bằng tàu điện.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
※Chi nhánh này phải đi buýt đến. Nên ưu tiên bạn nào chịu khó đi buýt.
Nội dung công việc: phụ bếp (thái rau, xếp thức ăn lên đĩa, dọn và rửa đĩa)
Lương: 880y/h
Giờ làm: 14:30~20:00 (tuần làm 2 đến 3 buổi lịch tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 尾道市美ノ郷町三成339-3
Từ ga ga 東尾道駅(Higashionomichi) đi buýt 20 phút.
Hỗ trợ: 100% phí đi lại nếu đi bằng tàu điện.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 73 lượt xem • 2018-05-16 13:48 • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 15:00-20:00 (tuần làm 2-3 buổi lịch cố định tùy chọn trừ thứ 5 và chủ nhật)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市新生町5-37
Từ ga WAKAYAMA đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 15:00-20:00 (tuần làm 2-3 buổi lịch cố định tùy chọn trừ thứ 5 và chủ nhật)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市新生町5-37
Từ ga WAKAYAMA đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 69 lượt xem • 2018-05-16 13:47 • 来自相关话题

#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga BAIRIN (梅林)đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Lương: 880y/h (du học sinh), 830y (visa gia đình)
Giờ làm:14:00~18:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnBaitotạiHIROSHIMAga BAIRIN (梅林)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc). Visa gia đình cũng làm đc.★
Địa chỉ:広島市安佐南区八木1-19-1
Từ ga BAIRIN (梅林)đi bộ 10 phút.
Nội dung công việc: phụ bếp, nghe khách gọi món, phục vụ, dọn và rửa đĩa
Lương: 880y/h (du học sinh), 830y (visa gia đình)
Giờ làm:14:00~18:30 (ngày làm tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5. Làm đc từ 6 tháng trở lên. Nghiêm túc trong công việc.
Nếu muốn nghỉ phải báo trước 1 tháng.
Cty trả 100% phí đi lại.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 73 lượt xem • 2018-05-16 13:46 • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
※Chi nhánh này phải đi buýt đến. Nên ưu tiên bạn nào chịu khó đi buýt.
Nội dung công việc: phụ bếp (thái rau, xếp thức ăn lên đĩa, dọn và rửa đĩa)
Lương: 880y/h
Giờ làm: 14:30~20:00 (tuần làm 2 đến 3 buổi lịch tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 尾道市美ノ郷町三成339-3
Từ ga ga 東尾道駅(Higashionomichi) đi buýt 20 phút.
Hỗ trợ: 100% phí đi lại nếu đi bằng tàu điện.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiFUKUYAMA ga 尾道駅(Higashionomichi)
(Không mất phí giới thiệu)
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)
※Chi nhánh này phải đi buýt đến. Nên ưu tiên bạn nào chịu khó đi buýt.
Nội dung công việc: phụ bếp (thái rau, xếp thức ăn lên đĩa, dọn và rửa đĩa)
Lương: 880y/h
Giờ làm: 14:30~20:00 (tuần làm 2 đến 3 buổi lịch tự chọn)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ: 尾道市美ノ郷町三成339-3
Từ ga ga 東尾道駅(Higashionomichi) đi buýt 20 phút.
Hỗ trợ: 100% phí đi lại nếu đi bằng tàu điện.
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/

Cửa hàng tiện lợi ポプラ 南楠木店

nihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 82 lượt xem • 2018-05-15 12:08 • 来自相关话题

Mã số - 6639

Đến cửa hàng tiện ích ポプラ làm nhân viên conbini nào bà con ơi!!! Vừa nhàn nhã lại vừa sạch sẽ nhé!!! Làm ca đêm còn tăng thêm lương nữa nha!!!

[Tên cửa hàng] Cửa hàng tiện lợi ポプラ 南楠木店
[Ca làm và tiền lương] 24/24, lương 850円~1,100円.
Chào đón các bạn làm được vào cuối tuần.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Thu ngân, sắp xếp hàng hóa. Giao tiếp thông thường lưu loát, khoảng N3~.
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương. Hỗ trợ phí đi lại theo quy định
[Ga gần nhất] 横川駅 (yokokawa) 7 phút
[Địa chỉ] 広島県広島市西区楠木町1丁目 7-9
LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/conv-9150 Xem thêm
Mã số - 6639

Đến cửa hàng tiện ích ポプラ làm nhân viên conbini nào bà con ơi!!! Vừa nhàn nhã lại vừa sạch sẽ nhé!!! Làm ca đêm còn tăng thêm lương nữa nha!!!

[Tên cửa hàng] Cửa hàng tiện lợi ポプラ 南楠木店
[Ca làm và tiền lương] 24/24, lương 850円~1,100円.
Chào đón các bạn làm được vào cuối tuần.
[Công việc và yêu cầu tiếng] Thu ngân, sắp xếp hàng hóa. Giao tiếp thông thường lưu loát, khoảng N3~.
[Đãi ngộ] Có chế độ tăng lương. Hỗ trợ phí đi lại theo quy định
[Ga gần nhất] 横川駅 (yokokawa) 7 phút
[Địa chỉ] 広島県広島市西区楠木町1丁目 7-9
LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/conv-9150

Quán udon はなまるうどん 広島立町店

nihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 83 lượt xem • 2018-05-15 12:08 • 来自相关话题

Mã số - 6638

~500 anh chị em Hiroshima ới ời~
Quán udon vui tươi, thân thiện gần ga tatemachi đang tuyển nhân viên. Quán gần ga, senpai thân thiện chỉ bảo tận tình đang chờ đợi mọi người đó! Nhanh tay đăng kí nào

[Tên quán] Quán udon はなまるうどん 広島立町店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 9:00~23:30, lương 1000円~ . Tuần làm tối thiểu 2 buổi ( 4 tiếng)
[Công việc và yêu cầu tiếng] Làm bếp (Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần tiền đi lại, tối đa 300 yen/ ngày .
[Ga gần nhất] 立町駅 (tatemachi) 1 phút đi bộ 
[Địa chỉ] 広島県広島市中区立町4-1 ケーアイビル1階

LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-9151 Xem thêm
Mã số - 6638

~500 anh chị em Hiroshima ới ời~
Quán udon vui tươi, thân thiện gần ga tatemachi đang tuyển nhân viên. Quán gần ga, senpai thân thiện chỉ bảo tận tình đang chờ đợi mọi người đó! Nhanh tay đăng kí nào

[Tên quán] Quán udon はなまるうどん 広島立町店
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 9:00~23:30, lương 1000円~ . Tuần làm tối thiểu 2 buổi ( 4 tiếng)
[Công việc và yêu cầu tiếng] Làm bếp (Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần tiền đi lại, tối đa 300 yen/ ngày .
[Ga gần nhất] 立町駅 (tatemachi) 1 phút đi bộ 
[Địa chỉ] 広島県広島市中区立町4-1 ケーアイビル1階

LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-9151

Quán ăn kèm dịch vụ bar pulponoko プルポノコ

nihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 84 lượt xem • 2018-05-15 12:07 • 来自相关话题

Mã số - 6637

Quán ăn mang phong cách Tây Âu kèm theo cả dịch vụ bar, cực kì sang trọng. Và đương nhiên là lương lậu và đãi ngộ thì cũng phải xứng tầm rồi. Xem ngay thông tin bên dưới để đăng kí nào mọi người.

[Tên quán] Quán ăn kèm dịch vụ bar pulponoko(プルポノコ)
[Ca làm và tiền lương] 
Làm bếp có thể chọn trong khoảng 12:00~16:00, lương 1000円, làm sau 17:00 lương 1100円~
Làm phục vụ có thể chọn trong khoảng 17:00~2:00 sáng hôm sau lương 1200円
Tuần làm tối thiểu 3 buổi ( 3 tiếng)
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ/làm bếp (Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N4~ đối với làm bếp và N3 đối với phục vụ)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần tiền đi lại. 
[Ga gần nhất] 胡町駅 (ebisuchou) 2 phút đi bộ thong thả ngắm trời mây
[Địa chỉ] 広島県広島市中区胡町3-15 WAOビルB1F

LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-9150 Xem thêm
Mã số - 6637

Quán ăn mang phong cách Tây Âu kèm theo cả dịch vụ bar, cực kì sang trọng. Và đương nhiên là lương lậu và đãi ngộ thì cũng phải xứng tầm rồi. Xem ngay thông tin bên dưới để đăng kí nào mọi người.

[Tên quán] Quán ăn kèm dịch vụ bar pulponoko(プルポノコ)
[Ca làm và tiền lương] 
Làm bếp có thể chọn trong khoảng 12:00~16:00, lương 1000円, làm sau 17:00 lương 1100円~
Làm phục vụ có thể chọn trong khoảng 17:00~2:00 sáng hôm sau lương 1200円
Tuần làm tối thiểu 3 buổi ( 3 tiếng)
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ/làm bếp (Giao tiếp hằng ngày tốt, khoảng N4~ đối với làm bếp và N3 đối với phục vụ)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ một phần tiền đi lại. 
[Ga gần nhất] 胡町駅 (ebisuchou) 2 phút đi bộ thong thả ngắm trời mây
[Địa chỉ] 広島県広島市中区胡町3-15 WAOビルB1F

LINK ĐĂNG KÝ 
https://nihondebaito.com/vi/c/bar-9150

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA

VIECLAM Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 71 lượt xem • 2018-05-09 09:15 • 来自相关话题

#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 14:00-19:00 (tuần làm 3 buổi lịch cố định tùy chọn)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市和佐中213-1
Từ ga 田井ノ瀬駅 (TAINOSE) đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/ Xem thêm
#TuyểnbaitotạiWAKAYAMA
(Không mất phí giới thiệu)
★Lương: 850y/h
★Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ở lại cty làm lâu dài cty sẽ gia hạn visa cho các bạn (với điều kiện phải làm việc nghiêm túc)★
⇒Giờ làm: 14:00-19:00 (tuần làm 3 buổi lịch cố định tùy chọn)
Nội dung công việc: Phụ bếp (sắp xếp thức ăn vào đĩa, rửa bát)
Điều kiện: Tiếng nhật giao tiếp N5, làm việc nghiêm túc, làm được 6 tháng trở lên. Nghỉ việc phải báo trc 1 tháng.
Địa chỉ:和歌山市和佐中213-1
Từ ga 田井ノ瀬駅 (TAINOSE) đi bộ 15 phút.
Trợ cấp 100% phí đi lại
Liên hệ: https://www.facebook.com/osaka3008/