Tuyển người làm Soji trong xưởng thịt 18:00~03:00

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 666 lượt xem • 2017-08-14 12:46 • 来自相关话题

KST 0018
 Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Làm dọn dẹp trong xưởng thịt
Địa điểm làm việc: 埼玉県川越市宮元町23
Thời gian làm việc: 18:00~03:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900y
Lưu ý: Chỉ tuyển những bạn ở quanh khu vực Kawagoe đi làm được bằng xe đạp
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU) Xem thêm
KST 0018
ThinkstockPhotos-508922454-600x400.jpg

 Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Làm dọn dẹp trong xưởng thịt
Địa điểm làm việc: 埼玉県川越市宮元町23
Thời gian làm việc: 18:00~03:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900y
Lưu ý: Chỉ tuyển những bạn ở quanh khu vực Kawagoe đi làm được bằng xe đạp
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)

Xưởng thịt Kawagoe tuyển người làm ca ngày 8:00~17:00 (Tuyển cả nam và nữ)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 224 lượt xem • 2017-08-14 12:33 • 来自相关话题

KST0003Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói thịt
Địa điểm làm việc: 埼玉県川越市宮元町23
Thời gian làm việc: 8:00~17:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900-950y
Không hỗ trợ tàu
07:05 xe đón ở ga Kawagoe, 6:55 có mặt. Có thể đi xe đạp đi nào
Lưu ý: Chỉ tuyển những bạn ở quanh khu vực Kawagoe, hoặc đi tàu dưới 30 phút.
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU) Xem thêm
KST0003
IMG_3078.jpg

Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói thịt
Địa điểm làm việc: 埼玉県川越市宮元町23
Thời gian làm việc: 8:00~17:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900-950y
Không hỗ trợ tàu
07:05 xe đón ở ga Kawagoe, 6:55 có mặt. Có thể đi xe đạp đi nào
Lưu ý: Chỉ tuyển những bạn ở quanh khu vực Kawagoe, hoặc đi tàu dưới 30 phút.
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)

TUYỂN NGƯỜI LÀM CA ĐÊM GA KAWAGOE (KHÔNG CẦN TIẾNG)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 13 bình luận • 495 lượt xem • 2017-08-11 14:47 • 来自相关话题

 KST0002
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói rau
Địa điểm làm việc: 埼玉県比企郡川島町釘無236-1
Thời gian làm việc: 21:00~07:00   00:00~07:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 1060y
Hỗ trợ 500y tiền tàu
20:15 và 23:25 xe đón ở ga Kawagoe, xe có đón ở Honkawagoe
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU) Xem thêm

55am3jk0f.jpg

 KST0002
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói rau
Địa điểm làm việc: 埼玉県比企郡川島町釘無236-1
Thời gian làm việc: 21:00~07:00   00:00~07:00
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 1060y
Hỗ trợ 500y tiền tàu
20:15 và 23:25 xe đón ở ga Kawagoe, xe có đón ở Honkawagoe
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)

TUYỂN NGƯỜI LÀM XƯỞNG RAU KAWAGOE CA NGÀY (KHÔNG YÊU CẦU TIẾNG)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 250 lượt xem • 2017-08-11 14:34 • 来自相关话题

 
KST0001
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói rau
Địa điểm làm việc: 埼玉県比企郡川島町釘無236-1
Thời gian làm việc: 07:00~19:30
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900y
Không hỗ trợ giao thông
6:10 xe đón ở ga Kawagoe, xe có đón ở Honkawagoe
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU) Xem thêm
img1_file58ee10592b303.jpg

 
KST0001
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
Nội dung công việc: Làm trong xưởng đóng gói rau
Địa điểm làm việc: 埼玉県比企郡川島町釘無236-1
Thời gian làm việc: 07:00~19:30
Chỉ làm thứ 7 chủ nhật cũng ok, nhưng sẽ ưu tiên các bạn có thể làm trong tuần hơn
Lương: 900y
Không hỗ trợ giao thông
6:10 xe đón ở ga Kawagoe, xe có đón ở Honkawagoe
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh) 09:00~18:00 từ T2 đến T6
Các bạn có thể tìm việc làm thêm và việc làm chính thức tại: http://vninjp.com/  (100% MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU)